easyviettravel.vn easyviettravel.vn

Điện thoại: 024 62822028024 62821970 

Du lịch Nước Ngoài

Thời gian:
5 ngày 4 đêm
Phương tiện:
Máy bay, ô tô
Khởi hành:
11,18/11/2018 2,9,16/12/2018
Giá tour: 19 990 000VNĐ
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
Phương tiện:
Máy bay, ô tô
Khởi hành:
27,29/12; 06, 08, 10/02/2019
Giá tour: 9 990 000VNĐ
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
Phương tiện:
Máy bay, ô tô
Khởi hành:
26/02; 5,12,19,26/03/2019
Giá tour: 16 690 000VNĐ
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
Phương tiện:
Ô tô
Khởi hành:
Thứ 3 hàng tuần
Giá tour: 13 500 000VNĐ
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
Phương tiện:
Máy bay, Ô tô
Khởi hành:
27/12, 19/02 ; 05, 16, 26/03/2019
Giá tour: 17 990 000VNĐ
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
Phương tiện:
Máy bay, ô tô
Khởi hành:
1,7,12,15,19,25/12; 5,12,19,26/1
Giá tour: 11 990 000VNĐ
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
Phương tiện:
Khởi hành:
Thứ 5 hàng tuần
Giá tour: 8 585 000VNĐ
Thời gian:
Phương tiện:
Máy bay
Khởi hành:
Thứ 5 hàng tuần
Giá tour: 7 990 000VNĐ
Thời gian:
6 ngày 5 đê,
Phương tiện:
Máy bay, ô tô
Khởi hành:
17,15, 20, 23, 27, 30/11; 7, 14, 21/12; 12, 18, 25/1; 2, 3, 5, 7, 8, 9,12, 15, 22/2; 1, 8, 15, 22, 29/3
Giá tour: 10 490 000VNĐ
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
Phương tiện:
Máy bay, ô tô
Khởi hành:
21,25/11;4, 8,12, 13, 28/12; 14,21/01/2019; 6, 7, 8, 26/2;2,5,9, 19, 26/3/2019;3,10,17/04/2019
Giá tour: 22 900 000VNĐ

Pages

Tư vấn trong nước

hang_lethu
hang_lethu

Tư vấn nước ngoài

hang_lethu
hang_lethu

Vé máy bay

hang_lethu
hang_lethu
Hỗ trợ