easyviettravel.vn easyviettravel.vn

Điện thoại: 024 62822028 - Fax: 024 62821970 

Tour HOT trong tháng

Du lịch trong nước

Thời Gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành: Hằng ngày
Giá từ: 2.780.000VNĐ
Thời Gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành: thứ 5 hàng tuần
Giá từ: 3.150.000VNĐ
Thời Gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Máy bay - ô tô
Ngày khởi hành: Thứ 5, thứ 6 hàng tuần
Giá từ: 5.990.000VNĐ

Du lịch nước ngoài

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Máy bay - Ô tô
Ngày khởi hành: 14/02/2018
Giá từ: 12.990.000VNĐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Máy bay - Ô tô
Ngày khởi hành: 16,17,19,20/02/2018
Giá từ: 13.900.000VNĐ
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành: Thứ 3 hàng tuần, 17,18/02/2018
Giá từ: 7.900.000VNĐ

Vé máy bay

Khách sạn

Khách sạn Ban Mai ở Quảng Bình
Giá từ: 605.000 VNĐ
Địa chỉ liên hệ: Trương Pháp, Biển Nhật Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình
xếp hạng: khách sạn 3 sao
~ 1.450.000 VNĐ
~ 2.567.000 VNĐ
Giá: 1.700.000 VNĐ
Thời gian làm: 4 ngày
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Giá: 160.000 VNĐ
Thời gian làm: 02 ngày
Loại visa:
Giá: 1.475.000 VNĐ
Thời gian làm: 07 ngày
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Giá: 7.270.000 VNĐ
Thời gian làm: 2 - 4 tuần
Loại visa: tùy theo hồ sơ xin visa
Giá: 6.360.000 VNĐ
Thời gian làm: 2 - 4 tuần
Loại visa: 1 năm 1 lần
Giá: 5.340.000 VNĐ
Thời gian làm: 7-10 ngày
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Giá: 2.950.000 VNĐ
Thời gian làm: 10-15 ngày
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Giá: 2.840.000 VNĐ
Thời gian làm: 5-10 ngày
Loại visa: 1 tháng 1 lần

Xe du lịch

Phụ trội giờ: Miễn phí
Phụ trội km: Miễn phí
Giá: 450.000VNĐ
Phụ trội giờ: Miễn phí
Phụ trội km: Miễn phí
Giá: 2.300.000VNĐ
Phụ trội giờ: Miễn phí
Phụ trội km: Miễn phí
Giá: 2.300.000VNĐ
Phụ trội giờ: Miễn phí
Phụ trội km: Miễn phí
Giá: 1.300.000VNĐ

Tư vấn trong nước

hang_lethu
hang_lethu

Tư vấn nước ngoài

hang_lethu
hang_lethu

Vé máy bay

hang_lethu
hang_lethu
Hỗ trợ