easyviettravel.vn easyviettravel.vn

Điện thoại: 024 62822028 - Fax: 024 62821970 

Tour HOT trong tháng

Du lịch trong nước

Thời Gian: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô, thuyền du lịch
Giá từ: Liên hệ
Thời Gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện: Ô tô, thuyền du lịch
Ngày khởi hành: Lựa chọn
Giá từ: Liên hệ
Thời Gian: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Giá từ: Liên hệ

Du lịch nước ngoài

Thời gian: 11 ngày 10 đêm
Phương tiện: Máy bay - Ô tô
Ngày khởi hành: 19/02/2018
Giá từ: 74.990.000VNĐ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Máy bay - Ô tô
Ngày khởi hành: 14/02/2018
Giá từ: 12.990.000VNĐ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Máy bay - Ô tô
Ngày khởi hành: 16,17,19,20/02/2018
Giá từ: 13.900.000VNĐ

Vé máy bay

Khách sạn

Khách sạn Ban Mai ở Quảng Bình
Giá từ: 605.000 VNĐ
Địa chỉ liên hệ: Trương Pháp, Biển Nhật Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình
xếp hạng: khách sạn 3 sao
~ 1.450.000 VNĐ
~ 2.567.000 VNĐ
Giá: 1.700.000 VNĐ
Thời gian làm: 4 ngày
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Giá: 160.000 VNĐ
Thời gian làm: 02 ngày
Loại visa:
Giá: 1.475.000 VNĐ
Thời gian làm: 07 ngày
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Giá: 7.270.000 VNĐ
Thời gian làm: 2 - 4 tuần
Loại visa: tùy theo hồ sơ xin visa
Giá: 6.360.000 VNĐ
Thời gian làm: 2 - 4 tuần
Loại visa: 1 năm 1 lần
Giá: 5.340.000 VNĐ
Thời gian làm: 7-10 ngày
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Giá: 2.950.000 VNĐ
Thời gian làm: 10-15 ngày
Loại visa: 3 tháng 1 lần
Giá: 2.840.000 VNĐ
Thời gian làm: 5-10 ngày
Loại visa: 1 tháng 1 lần

Xe du lịch

Phụ trội giờ: 80000
Phụ trội km: Miễn phí
Giá: 1.800.000VNĐ
Phụ trội giờ: 60000
Phụ trội km: Miễn phí
Giá: 1.500.000VNĐ
Phụ trội giờ: 50000
Phụ trội km: Miễn phí
Giá: 1.200.000VNĐ
Phụ trội giờ: 40000
Phụ trội km: Miễn phí
Giá: 1.100.000VNĐ

Tư vấn trong nước

hang_lethu
hang_lethu

Tư vấn nước ngoài

hang_lethu
hang_lethu

Vé máy bay

hang_lethu
hang_lethu
Hỗ trợ